Skal vi kontakte dig? Vi vil altid gerne snakke med dig!
Ring 719 99 719

De sociale medier spiller en vigtigere og vigtigere rolle i folks beslutningsprocesser og får derfor større og større magt, når det kommer til indflydelsen på folks indkøb og jeres salg. Så har I ikke allerede en strategi for de sociale medier, er det bare med at komme i gang med at få lagt en strategi for, hvordan I skal bruge dem.

Vi har tidligere skrevet om, hvordan du kunne opbygge en redaktionel kalender for de sociale medier, jeres blog og de andre kanaler, I benytter I jeres online markedsføring. Sidste uge så vi så nærmere på, hvordan de sociale medier begynder at kunne konkurrere med søgemaskinerne, når folk skal finde ny viden eller produkter. Her er det især muligheden for at få råd og vejledning fra personer, man allerede kender og stoler på, der er med til at give de sociale medier vind i sejlene på søgefronten.

Samtidig begynder de sociale medier også at betyde mere og mere i salgsprocessen og flere og flere firmaer finder ud af, at de sociale medier er et godt sted at være tilstede med hele deres produktkatalog. Derved starter nye kunder deres indkøbsproces på velkendt territorium og behøver først have noget med jeres webshop at gøre, i det øjeblik de skal betale for de produkter, du vil købe.

Så denne gang graver vi et spadestik dybere og ser nærmere på, hvordan du opbygger en målrettet strategi for, hvordan I skal bruge de sociale medier til at markedsføre og sælge jeres produkter.

Sådan lægger du en målrettet strategi for brugen af sociale medier

En strategi for de sociale medier er ikke bare noget, du lægger en gang og så bare kører frem efter. Den skal justeres og vedligeholdes løbende, så I altid får fanget nye trends, tendenser og nye teknologiske muligheder på de forskellige sociale netværk så tidligt i deres livscyklus som muligt.

Derfor skal du se de 5 trin, som vi omtaler i det følgende som en cyklisk proces, der løbende skal startes forfra. Derved får I løbende justeret jeres målsætning, evalueret jeres indsat og lagt en ny content strategi.

1. Opstil målbare og realistiske mål

Start med at sætte jer nogle målbare og realistiske mål for jeres brug af de sociale medier. Nøjes ikke bare med at sige, at I skal bruge de sociale medier til at fremme salget. Udvælg også nogle konkrete produktkategorier og sæt nogle procentuelle mål for væksten. Det er især til det sidste, det med realismen kommer ind i billedet.

Udpeg også hvilke målgrupper I vil bruge hvilke sociale medier til at ramme, sæt mål for væksten i antallet af følgere og genereret omsætning og husk at tænke eksisterende kunder med ind i strategien.

2. Vurdér jeres nuværende tilstedeværelse

Find ud af, hvad det er for en målgruppe, der følger jer på de forskellige medier, som I er til stede på. På Facebook kan I få hjælp af indblikket for jeres profilside. Her kan I få overblik over demografien for de personer der liker og følger jer ved at klikke på Personer. Derved får I både alders- og kønsfordelingen, samt den geografiske spredning at vide.

Flere af de andre sociale medier giver jer lignende muligheder og ellers er det som regel forholdsvist nemt at få folk til at svar på nogle uddybende spørgsmål, hvis I beder dem om det på jeres side ved hjælp af f.eks. afstemningsværktøjer og lignende.

Lav også en liste over de forskellige sociale netværk, hvor mange følgere I har og hvornår I sidst har postet noget på jeres profilside. Giver det pågældende sociale netværk jer adgang til at se, hvor mange personer de enkelte opslag er noget ud til, så læg antallet af nåede personer sammen for de sidste f.eks. 10 opslag og tag gennemsnittet. Det giver jer den gennemsnitlige rækkevidde på jeres opslag.

Tjek også alle jeres nærmeste konkurrenters profiler på de forskellige netværk. Hvor mange følgere har de og hvilke former for indhold poster de. Hvad giver det deres profil af styrker og svagheder?

Disse oplysninger bliver nyttige, når I skal evaluere resultatet af jeres sociale strategi næste gang.

3. Definér jeres indholdsstrategi

For hvert af de sociale medier hvor I er til stede, skal I derefter definere en indholdsstrategi, der definerer:

  • Hvilken målgruppe I vil nå – gerne defineret med de parametre, det er muligt at hente ud af det pågældende sociale netværk
  • Hvilke typer indhold I vil udgive og promovere
  • Hvilke produkt- og ydelsestyper I vil promovere og udgive opslag om
  • Hvor tit I vil poste noget
  • Hvordan I vil promovere jeres poster
  • Hvem der har ansvaret for de enkelte profilsider

Opbyg derefter en udgivelsesplan for det pågældende sociale medie, der rækker frem til næste gang, I skal evaluere jeres indholdsstrategi. Gør I det f.eks. hver tredje måned, skal I definere udgivelsesplanen for de kommende tre måneder.

4. Mål løbende på jeres resultater

Gør det til fast rutine løbende at måle på jeres resultater for målsætningerne for hver af de social medier, I er til stede på. Hvor meget har I forøget omsætningen som følge af de forskellige aktiviteter og hvor meget har I vækstet på de andre mål, som I har defineret for jeres tilstedeværelse på de sociale medier.

Tjek også op på hvor mange nye følgere har I fået og hvor mange personer jeres opslag gennemsnitlig når ud til. Sammenlign disse tal med konkurrenternes fremgang. Hvor stiller det kendskabsgraden til jeres virksomhed og produkter henne i forhold til tidligere perioder.

5. Tilpas jeres strategi for de sociale medier

Foretage nu en tilpasning af jeres strategier på baggrund af de opnåede resultater for hver af dem. Hvordan kan I øge resultaterne og hvilke andre parametre kan I skrue på. Er der brug for at justere på målene, slette nogle af dem eller føje nye til?

Derefter gentager I processen

Når I har revideret jeres strategi, går I tilbage til trin 3 og redefinerer jeres indholdsstrategi og lægger en ny udgivelsesplan for den kommende periode i forhold til de justeringer, I har foretaget. Efter den periode er overstået, gentager i trin 4 og 5 og starter derefter forfra med trin 3. Og sådan bliver I ved fremadrettet.

Hvor tit bør I evaluere og revidere jeres strategi? Tre måneder er nok en lidt for lang tidsramme at køre med. Trends og tendenser har det med at skifte meget hurtigt – især på de sociale medier. Så i langt de fleste tilfælde anbefaler vi, at I kører en månedlig cyklus.

Vil du have hjælp til at komme i gang med en strategi for de sociale medier?

Som altid står vi naturligvis klar til at hjælpe jer i gang med at lægge en realistisk og målbar strategi for de sociale medier. Vi kan også være med til at definere de målepunkter, I skal holde strategien op mod. På samme måde kan vi også være behjælpelige med at evaluere og revidere strategien de første par gange, indtil I har fået den fornødne rutine.

Kontakt os allerede i dag pr. mail, telefon eller ved hjælp af kontaktformularen. Så kan vi tage en snak om, hvordan vi kan give jer en BYROCO-oplevelse med sociale medie-strategier.